Gl. Holtegaard - Thurahs barokhave
Arkitekten Laurits de Thurahs have er i sin grundform en typisk barokhave, inspireret af fransk havekunst. Den åbner sig ud fra hovedbygningen og er symmetrisk anlagt omkring midteraksen. Thurah skrev selv, at hans have skulle være en lysthave, og den rummede derfor alt hvad tiden forventede og måske mere til. Den var også en frugthave, hvor alléerne bestod af frugttræer. I midten af 1800-tallet må de sidste synlige rester af haven være forsvundet. Kun lindetræerne stod tilbage. I stedet blev anlagt en landskabshave i engelsk stil. Arbejdet med at genskabe Thurahs have blev indledt efteråret 2001 med støtte fra en række fonde, og stod færdig i 2003. Læs om den historiske baggrund i pjecen, som fås på Gl. Holtegaard og på bibliotekerne i Søllerød Kommune.